Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
ΜΕΝΟΥ
Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
Λαγοπάτη & Αταλάντης, Τρίπολη

Για εμάς

Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

Το Τμήμα Αστικής Πανίδας είναι αρμόδιο για την φροντίδα των ζώων στην πόλη μας.

Συγκεκριμένα:

  • Μεριμνά για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι σκύλοι οδηγούνται αρχικά στους συμβεβλημένους κτηνιάτρους όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Στη συνέχεια φιλοξενούνται στον χώρο του καταφυγίου ή σε σπίτια εθελοντών. Έκτακτα περιστατικά μπορεί μεταφέρονται σε ιδιώτες κτηνιάτρους συμβεβλημένους με το Δήμο και αν είναι απαραίτητο νοσηλεύονται εκεί.
  • Μεριμνά ώστε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από την σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, να επιστρέφονται σε αυτόν.
  • Προωθεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς για υιοθεσία σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.